Luftehatter, pipebeslag og beslag - produkter og tjenester


Luftehatter, pipebeslag og beslag er noen av produktene vi leverer som er relatert til ventilasjon. I tillegg leverer vi tjenester som montering og salg av luftehatter, pipebeslag og beslag. For å sikre et godt inneklima er et riktig dimensjonert ventilasjonsanlegg av avgjørende betydning.

Våre blikkenslagere produserer tilpasningsbiter til boliger, kontorbygg og institusjonsbygg.

I tillegg monterer våre blikkenslagere ventilasjonsanlegg i boliger, kontorbygg og institusjonsbygg.

Ventilasjonsanlegg - vedlikehold og filterskift

For at ventilasjonsanlegget skal fungere etter hensikten er det viktig at arbeidet utføres av faglærte personer. I tillegg er det viktig at vedlikehold som filterskift utføres på rett måte til rett tid.


For mer informasjon om produkter og tjenester relatert til luftehatter, pipebeslag og beslag i Oslo og Bærum,


kontakt Røa Blikkenslagerverksted AS på tlf: 225 05 036.